در کلینیک دندانپزشکی دیجیتال دکتر علیرضا رضایی ( بهترین مرکز ایمپلنت دندان در رشت ) با دستگاه‌های پیشرفته، درمان یک جلسه ای دندان ‎های قدامی بیمار،نامنظم بودن دندان‌ها همراه با بیماری لثه شدید و لقی دندان، استفاده از دستگاه isq برای اندازه گیری مقاومت اولیه ایمپلنت پس از کاشت،سنجش توان ایمپلنت برای گذاشتن روکش برای یک بیمار در یک جلسه انجام شده است که ویدیویی از مراحل انجام کار را در ادامه مشاهده می کنید.