تمامی درمان‌ها در مرکز دندانپزشکی دیجیتال دکتر علیرضا رضایی مطابق با روش‌های پیشرفته دیجیتالی است و بیمار می‌تواند در مرکز دندانپزشکی دیجیتال دکتر رضایی قبل از هر اقدامی نتیجه‌ی نهایی کار خود را ببیند و نظر خود را اعمال کند. چند نمونه از اقداماتی که برای بیمار در این مرکز انجام می‌شود شامل موارد زیر است :

  1. بررسی کامل فک بیمار جهت تعیین درمان اولیه از جمله تشخیص عفونت ، پوسیدگی ، ریشه‌ی باقیمانده
  2. طرح درمان نهایی جهت بررسی موقعیت ایمپلنت و ساخت راهنمای جراحی
  3. طراحی روکش موقت بیمار بعد از بارگذاری ایمپلنت
  4. جاگذاری و بررسی موقعیت براکت‌ها قبل از بستن دسنگاه ارتودنسی و طرح درمان دیجیتالی ارتودنسی
  5. طراحی روکش نهایی بیمار

پیشنهاد می کنیم ویدیوی کوتاه یک دقیقه‌ای زیر را در همین زمینه از مرکز دندانپزشکی دیجیتال مشاهده کنید :

 

تصویری از طراحی دیجیتالی جایگاه ایمپلنت ، ارسال شده به بیمار را در زیر مشاهده می کنید:

مرکز دندانپزشکی دیجیتال - طراحی دیجیتالی جایگاه ایمپلنت ، ارسال شده به بیمار

طراحی دیجیتالی جایگاه ایمپلنت ، ارسال شده به بیمار

 

تصویری از طراحی دیجیتالی روکش نهایی ارسال شده به بیمار را مشاهده می‌کنید:

مرکز دندانپزشکی دیجیتال - طراحی دیجیتالی روکش نهایی ارسال شده به بیمار

طراحی دیجیتالی روکش نهایی ارسال شده به بیمار

 

تصویری از طراحی دیجیتالی روکش موقت ارسال شده به بیمار ( تحویل روکش موقت )

مرکز دندانپزشکی دیجیتال - طراحی دیجیتالی روکش موقت ارسال شده به بیمار

طراحی دیجیتالی روکش موقت ارسال شده به بیمار

تصویری از طراحی دیجیتالی لمینیت و ارسال شده به بیمار

مرکز دندانپزشکی دیجیتال - طراحی دیجیتالی لمینیت

طراحی دیجیتالی لمینیت

ارسال آنالیز نرم افزاری ارتودنسی و نتیجه‌ی نهایی حرکت دندان‌ها در آینده

مرکز دندانپزشکی دیجیتال - ارسال آنالیز نرم افزاری ارتودنسی به بیمار

ارسال آنالیز نرم افزاری ارتودنسی به بیمار

ویدیوی یک دقیقه ای زیر نیز در همین زمینه است که پیشنهاد می کنیم جهت آشنایی بیشتر با خدمات مرکز دندانپزشکی دیجیتال آن را مشاهده نمایید .