کشیدن ریشه دندان با دستگاه Benex

دستگاه Benex جهت کشیدن ریشه دندان بدون آسیب رساندن به استخوان اطراف آن استفاده می‌شود. این دستگاه ابتدا با استفاده از دریل مخصوص کانال دندان را باز می‌کند و سپس با استفده از قطعه‌ی شبیه Expander استخوان اطراف دندان را کمی باز می‌کند تا ریشه به راحتی خارج شود. سپس دندان به کمک یک سیم مخصوص و انبر اصلی Benex به راحتی خارج می‌شود.