کاشت ایمپلنت به وسیله سرجیکال گاید در کوتاه ترین زمان +[فیلم]

سرجیکال گاید یا راهنمای جراحی وسیله ای است که این امکان را می‌دهد [...]

درمان بی دندانی کامل بیمار (Full Mouth) به روش دیجیتال

درمان بی دندانی کامل بیمار به کمک روش‌های دیجیتال ، ساخت سرجیکال گاید [...]